يک روز ديگه از زندگی!

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد وان چه خود داشت ز بيگانه تمنا می‌کرد گوهری کز صدف کون و مکان بيرون است طلب از گمشدگان لب دريا می‌کرد مشکل خويش بر پير مغان بردم دوش کو به تاييد نظر حل معما می‌کرد ديدمش خرم و خندان قدح باده به دست و اندر آن آينه صد گونه تماشا می‌کرد گفتم اين جام جهان بين به تو کی داد حکيم گفت آن روز که اين گنبد مينا می‌کرد بی دلی در همه احوال خدا با او بود او نمی‌ديدش و از دور خدا را می‌کرد اين همه شعبده خويش که می‌کرد اين جا سامری پيش عصا و يد بيضا می‌کرد گفت آن يار کز او گشت سر دار بلند جرمش اين بود که اسرار هويدا می‌کرد فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد ديگران هم بکنند آن چه مسيحا می‌کرد گفتمش سلسله زلف بتان از پی چيست گفت حافظ گله‌ای از دل شيدا می‌کرد

/ 3 نظر / 8 بازدید
محسن

من مست جام باقيم دارم هوای عاشقی حيران روی ساقيم دارم هوای عاشقی ای شاه درويشت منم بيچاره ريشت منم سرگشته کويت منم ديوانه رويت منم دارم هوای عاشقی

روشنک

سلام طناز جون.خوشحالم از آشناييتون.ممنون که بهم سر زدی.اول اينکه اسمتونو خيلی دوست دارمبعد هم اينکه ۱۰ نوشته ی اخيرتونو خوندم.وجه اشتراک منو شما عشق به شعر خانه دوست کجاست سهراب بودمنم عاشق اين شعرش هستم.بايد بگم بی تعارف با نوشته هاتون يه جوری خوب ارتباط بر قرار کردم.با ناراحتيت ناراحت با شاديت شاد شدم.کم پيش مياد اينطور به دلم بچسبه نوشته ی دوستان.من اين مدل نوشتنو دوست دارم.برای همين اميدوارم دوست خوبی بتونم براتون باشم.يه جورايی مثل من ارد

طناز

روشنک عزيز؛ سلام خانومی! درست حدس زدی من ارديبهشتی هستم!من هم از آشناييت خوشحالم خوشحالتر برای پيدا کردن يه دوست تازه! از بابت همه چی ممنون! اميدوارم که دلت هم مثل اسم زيبات هميشه روشن باشه.