سنگینی سکوت

سکوت سنگین خانه، خواب را حرام کرده است، انگار که به زمزمه های شبانه ات عادت کرده ام.

دلم گرفته، دلم عجیب گرفته!

/ 2 نظر / 40 بازدید
پریسا

بابا کم پیدا. نمیدونی چه خبره بدو بیا