سفر رو به اتمام.

سلام

خوب این سفر هم با تمام اتفاقاتش، با تمام خستهگیهاش و  با تمام خوب و بدش داره تموم میشه. دارم بر می گردم. شاید خیلی زودتر از اونی که خودم حتی تصورش رو می کردم. چشم بر هم گذاشتم و سه هفته تمام شد.

شنبه غروب به وقت مانیل-فیلیپین پرواز دارم. صبح خیلی زود احتمالاً ۴ صبح یکشنبه به وقت تهران، فرودگاه امام خواهم بود. روز رفتن ٢٠ نفر همسفر داشتم و حالا زمان بازگشت فقط ٣ نفر خواهیم بود. باقی تیم می مونن تا بعد از ٩ هفته برگردند و من خوشحال از اینکه مجبور نیستم بیش از اینجا بمونم.

این اولین سفر من بود که هیچ جا رو ندیدم، تقریبا هیچ جا نرفتم و صرفا کار بود و کار بود و کار!

این نیز گذشت!!!

دارم بر می گردم و عجیب دلم هوای وطن رو داره.

دلم برای همتون تنگ شده. دلم برای خیلی ها تنگ شده. از فکر بازگشت عجیب دلم می تپه.

خوب و خوش باشین.

/ 3 نظر / 7 بازدید
مزدك موسوي

سلام سفر به خیر [لبخند] خوش حالم که حرفی از افسردگی نیست هماره بر فراز بمونین