قلب کوچولو

مادربزرگم میگوید: قلب آدم نباید خالی بماند. اگر خالی بماند، مثل گلدان خالی زشت است و آدم را اذیت می کند!
پدرم میگوید: قلب، مهمان خانه نسیت که آدمها بیایند، دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بروند. قلب، لانه گنجشک نیست که در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد!
قلب، راستش نمی دانم چیست، اما این را میدانم که فقط جای آدمهای خیلی خیلی خوب است. برای همیشه ....
قلب کوچولو – نادر ابراهیمی

پ.ن. این روزها، روزهای جالبی نیست. دو هفته گذشته دو نفر از کسایی که دوست حسابشون میکردم، دلم رو به راحتی شکوندند، اونم نه یکبار! این کتاب رو اتفاقی پیدا کردم. حس کردم حرف دل من!
/ 0 نظر / 70 بازدید