باز هم سفر!

سلام

من خوبم. این روزها روزهای شلوغی بودند و هستند.

امشب مسافرم و خیلی خوشحال از این سفر. یک هفته نیستم. شاید نتونم بنویسم.

باید امشب بروم

باید امشب چمدانی که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم

و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست!

/ 4 نظر / 4 بازدید
پرنس

خوش به حالت!!همیشه به سفر

تازه کار

سلام دوست همکار سفر سلامت تازه کار اپ کرد اگر تونستی یه سر بزن به امید دیدار

پرنس

سلام...خوبه بابا!!!!!!!همیشه به سفر

خاله ریزه

سلام سفرت به خیر عزیزم[گل] بعدن میام[گل]