جعبه!

سلام

من خوبم، زندگی هم خوب! همه چی آروم، مرتب و بدون هرگونه هیجان غیر ضروری. در مورد پست قبلی، قصه دکمه و جعبه، تقریبا داستان فیلم جعبه (box). حالا بماند که من خیلی موضوع فیلم رو دوست نداشتم!!! اما باعث شد کمی فکر کنم و از خودم بپرسم پول چه نقشی رو در زندگی ما آدمها بازی میکنه و این بازی چقدر جدی؟ اونقدر جدی هست که چشممون رو مرگ آدمی که نمی شناسیم ببندیم؟

یکی از زیباترین دیالوگهای فیلم، صحنه ای که مرد از همسرش می پرسه :

-  اگر دکمه رو فشار بدی، پول رو میگیری و یکی یکجای دنیا که نمی شناسیش میمیره. تو چقدر من رو میشناسی؟

- بهتر از خودت

- چقدر پسرمون رو میشناسی

- بیشتر از اون اندازه ای که تو رو میشناسم

- دختر همسایه روبرویی رو چی؟ این آدم میتونه یکی از همسایه هامون باشه! ببینم همه آدمهایی رو که میبینی و دور و برمون هستن رو هم میشناسی؟

و من با خودم فکر کردم، دقیقا، چقدر آدمهای اطرافم رو می شناسم؟ و باز خودم فکر کردم عجب امتحان سختی خواهد بود این امتحان.

نظرات در مورد این پست خیلی جذاب بودند، بخصوص یکیشون واقعا محشر بود. خیلی فکر کردم تا ببینم پاسخ من په خواهد بود، و به این نتیجه رسیدم، حاضر به مرگ هیچ آدمی نیستم، چون هنوز اعتقاد دارم مرگ و زندگی در دست ما نیست.

در همین راستا، وقتی هنوز دوره ام تموم نشده بود و کلاس داشتیم، هرکدوم از ما باید در مورد حرفه خودمون یک مطلب انتخاب میکردیم و ارائه اش میدادیم. یکی از خانمهای کلاس موضوع مجازات مرگ یا همون اعدام رو انتخاب کرده بود. تصویر اول ارائه برا ی اینکه موضوع رو حدس بزنیم، صورت صدام بود و بعد تصویر اعدامش. این خانوم اخرین سوالش از کلاس این بود :"آیا با مجازات مرگ موافق هستید یا نه." هرکدوم ما پاسخی داشت، برخی مثبت، برخی منفی و برخی بی نظر. پاسخ من منفی بود. یکی از همکلاسیهام پرسید: "تو از صدام متنفری اما با اعدامش مخالف؟" بهش گفتم:" نه ازش متنفر نبودم. چون برای من نفرت معنا نداره. با اعدامش هم مخالف بودم و هستم، چون اعتقاد دارم مرگ و زندگی ادمها در دست خداوند. در ضمن مجازات مرگ برای بعضیها ساده ترین مجازات. بعضی آدمها باید زنده بمونن و تا آخر عمر عذاب کرده هاشون رو بکشند. مرگ برای صدام زیادی ساده بود. شاید باید زنده میموند و بیشتر عذاب میکشید."

نمیدونم شاید منم به نوع خودم سنگدل شدم و خودم خبر ندارم!!! بماند.

اینجا هفته ما که تازه شروع شده و هفته شما اونجا رو به اتمام، آخر هفته خوشی داشته باشید.

 

/ 4 نظر / 26 بازدید
سرو ناز

[گل][گل][قلب][ماچ]------------------------[چشمک]

سرو ناز

[گل][گل][قلب]------------------------[چشمک]

عادل

حتماً میرم سراغ این فیلم .... شاید بیشتر باید خودم رو نقد کنم!

MerCeDeh

شاد و موفق باشی [چشمک]