ماندن یا برگشتن، مسئله این است!

یک بزرگی همیشه میگفت مهاجرت پدیده پیچیده و بزرگیِ!

روزی که تو دفتر دکتر شکوهی نشسته بودم و در مورد مهاجرت صحبت میکردیم، تو اون روزهایی که من منتظر ویزام بودم، یکجورایی بین زمین و آسمون، بهم گفت: "مهاجرت پدیده پیچیده و بزرگیِ! بارها حس میکنی از اینجا مونده و از اونجا رونده شدی، بارها از خودت می پرسی بمونم یا نه؟ تو اون روزها باید بتونی تصمیم بگیری! یادت باشه هیچ تصمیمی اشتباه نیست! فقط یادت باشه تو زاده شدی که زندگی کنی، شاد زندگی کنی!"

اون روزها من جلوی یک در بسته ایستاده بودم و منتظر بودم در باز شه و من این دنیای ناشناخته رو تجربه کنم یا شاید بهتر باشه بگم زندگی کنم!

از روزی که اومدم بارها و بارها صحبتهای دکتر شکوهی رو به یاد آوردم، صحبتهاش خیلی جاها تو تصمیم گیری بهم کمک کرده.

مهاجرت پدیده بزرگ و پیچیده ایِ! بارها و بارها پیش میاد که دلت میخواد قید همه چیز رو بزنی و چمدونت رو برداری برگردی، برگردی به خونه پدری، به اونجایی که بهش تعلق داری! برای من هم پیش اومد. اولین بار نیمه های شب بود، چند ماه از مهاجرتم گذشته بود، دوران انتخابات بود و ایران درگیر انتخابات و مسائلش! اون شب عجیب دلتنگ بودم، دلم میخواست جمع کنم و برگردم، تو اون حال و هوا به خودم گفتم، حالا چرا شبونه، بخواب بزار صبح شه، اگه صبح بازم خواستی بری، برو! اون شب گذشت، نه تنها اون شب که نه سال و نیم دیگه هم گذشت! تصمیم من به موندن بود!

تو این سالها، تقریبا سالی یکبار رفتم ایران، به اصطلاح رفتم خونه، اما کدوم خونه؟ همون بار اول فهمیدم تو کشور خودم غریبه شدم و هر سال که گذشت این حس قویتر شد! ایران برای من شد گذشته زیبام! خونه قدیمی فروخته شد و خونه جدید گرفته شد، دیگه از محله قدیمی و کافه هایی که پاتوقم بود خبری نبود، خیلی از دوستان قدیمی دیگه ایران نبودند! به قول دکتر شکوهی از اینجا مونده و از اونجا رونده شده بودم.

اولین بار که حسش کردم خیلی درد داشت، اما یاد گرفتم باهاش کنار بیام. خوبی های زندگی اینجام رو دیدم، دلتنگیها شدن خاطرات خوب گذشته، ایران شد گذشته و اینجا شد حال و شاید آینده! هر دو شدند خونه و من دلبسته هردو.

اینجا بارها و بارها میشنوم که آدمها بین موندم و رفتن بلاتکلیف موندن. یک تصمیم سخت! جواب من به این سوال خیلی ساده است: "جایی زندگی کن که حالت خوب باشه، مهم رفتن یا موندن نیست! مهم اینه که حالت خوب باشه، که آروم باشی. هیچ تصمیمی اشتباه نیست، اما اگه تصمیمی گرفتی دیگه نباید دم به دقیقه به عقب نگاه کنی و از خودت بپرسی، تصمیمت درست بود یا نه! نه اونجا جهنمِ و نه اینجا بهشت!"

/ 0 نظر / 20 بازدید