جنون، دیوانگی و ...!

داری دیوونم میکنی!

این جمله برات آشنا نیست؟ اصلا یادت میاد. نمی دونم اون همه جنون و دیوونگی و حرارت و عشقی که ازش دم میزدی الآن کجاست.

یادت باشه بین عشق و نفرت فقط یک خط باریک فاصله است. شاید باریکتر از مو!

دلم میخواد، با تمام وجود، از ته دل، با تک تک سلول های بدنم، ازت متنفر باشم. می دونی فقط یک قدم خیلی خیلی کوچیک لازمه! اما من هنوز روی این خط باریکم. نتونستم، نمی تونم! شاید چون جوهره وجود من از عشق! نفرت برام معنی نداره!

You Drive me crazy,

Remember, there is a thin line between love and hate.

from the book : the joy of Shuan.

/ 1 نظر / 10 بازدید