اصفهان!!!

چشم اصفهان و مردمش روشن، زاینده رود دوباره جاری شد. خبر زیبا بود. اما من هنوز سردگمم. دچار دوگانگی احساساتم. نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت؟ خوشحالم برای جاری شدن زاینده رود، و در عین حال غمگینم و عصبانی با یک پرسش بی پاسخ! چرا حالا؟ چرا درست بعد از ماجرای اسید پاشیها؟ حس و دلم بهم میگه یکبار دیگه سیاست برنده شد باز هم یک درمان موقت! اما ته ته دلم دوست دارم این همزمانی فقط یک تصادف باشه، کاش بود، کاش باشه، اونم فقط برای یکبار!

  
نویسنده : طناز ; ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱٩