حقایقی نه چندان تلخ در مورد .....!!!!

- مردان خوب، زشت هستند.

2- مردان خوش قیافه، خوب نیستند.

3- مردان خوب و خوش قیافه به جنس موافق تمایل دارند.

4- مردان خوب، خوش قیافه و علاقمند به جنس مخالف، متاهل هستند.

5- مردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی خوبند، پولدار نیستند.

6- مـردانی که آنچنان خوش قیافه نیستند، ولی پولدار و خوبند، تصور می کنـنـد مـا بـه دنبال مال آنها هستیم.

7- مردان خوش قیافه و بی پول، بدنبال پول ما هستند.

8- مردان خـوش قـیافه، که آنچنان خوب نیستند و تا حدی به جنس مخالف علاقمندند، تصور نمیکنند که ما به اندازه کافی زیبا هستیم.

9- مردانی که تصور می کـنـنـد مـا زیـبـا هستـیم، به جنس مخالف علاقمندند، تا حدی خوش
قیافه و پولدار هستند، آدمهایی ترسو و بزدل میباشند.

10- مردانی که تا حدی خوش قیافه هستند، تاحـدی خـوب هستند، مقداری پول دارند و سپاسگزار خدا هستند، به جنس مخالف علاقمندند، خجالتی هسـتند، و هرگز اولین قدم را برنمی دارند ( برای آشنایی پیش قدم نمی شوند).

11- مردانی که هرگز قدم اول را برنمیرارند، زمانی که ما پیشقدم می شـویم، اتوماتیک وار علاقه را در ما از بین میبرند.


ایـن مـقـالـه را بـرای زنـان بـاهـوش که نیاز به کمی خندیدن دارنـد و مـردانی کـه جـنـبـه خواندنش را در خود می بینند، ارسال کنید!

پ.ن.١: متن بالا نوشته من نیست خانوم مادر لطف کردند و برام پست الکترونیک کردند. دوری و هزار دردسر، این روزا خانوم مادر برای خودش کلی مهندس کامپیوتر و اینترنت شده!!!!

پ.ن.٢: حالا هی بگید چرا شوهر نمیکنی، چرا دوست پسر نداری؟؟؟؟ آخه مرد خوب کجا بود!!!!

پ.ن.٣: شماره ٣رو تجربه دارم، چند وقت پیش هم در موردش یک پست نوشتم!!!!

  
نویسنده : طناز ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٥