سلامي دوباره!

سلام

خوب فقط خواستم بگم من برگشتم. تازه رسیدم، دارم غش میرم از خستگی!

می دونین از نظر من، یعنی در واقع از نظر فیزیولورژیکی (این یه علم جدیده) کلمه آخرشه هم بار منفی داره و هم بار مثبت!!! باور ندارین از 118 بپرسین! اینکه مسیر 5-4 ساعته رو 8 ساعته بیای، دیگه آخرشه! اینکه راننده محترم اتوبوس فقط بخاطر نیم ساعت زودتر رسیدن حاضر نشه بین راه واسته، زمانی هم که وای میسته فقط از سر خستگی و گشنگی باشه، این دیگه آخرشه! اینکه از معده درد تو راه به خودت بپیچی و صدات هم در نیاد و کاری هم نشه کرد، دیگه آخرشه! اینکه بعد از چند وقت بالاخره برگردی خوونه، جایی که بهش تعلق داری، این دیگه آخرشه! اینکه خانوم مادر رو بعد از چند روز دوباره ببینی و بتونی به آغوشش پناه ببری، این دیگه آخرشه! اینکه شب بتونی تو تخت خودت بخوابی، دیگه جدی جدی آخرشه! راستی از همه مهمتر اینکه در حال غش کردن از گشنگی باشی و با یک شام دلچسب و گرم مواجه شی، خیلی خیلی آخرشه!

همین دیگه خیلی خسته ام، می خوام برم! فعلا خداحافظ.

راستی عیدتون مبارک، امیدوارم که سال خوب و خوشی رو آغاز کرده باشین.

  
نویسنده : طناز ; ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٥